Wat is Rotary ?

vrijdag 1 juli 2022

Onze Rotary Club Mechelen is één van de 36.000 clubs in 200 landen, die zich inzet op lokaal, nationaal en internationaal vlak om projecten uit te werken die steeds ten goede komen aan de minderbedeelden in onze maatschappij.

De laatste jaren ondersteunden we verschillende organisaties , zoals Spina Bifida & Hydrocephalus vzw, Stop Parkinson Walk, Noa Mechelen, Polio Plus, Rotary Foundation, …. teveel om ze allemaal op te noemen.

Voor dit werkjaar blijven we de ingeslagen weg verder volgen en zijn onze prioriteiten wederom de verborgen armoede in het Mechelse, Foodsavers Mechelen, Sjarabang vzw, Spierziekten Vlaanderen vzw. 

Foodsavers Mechelen is een distributieplatform dat voedseloverschotten een nieuw leven geeft, sociale tewerkstelling creërt en maatschappelijke integratie nastreeft. In twee jaar heeft deze organisatie ruim vijfhonderd ton voedseloverschotten van de afvalberg gered. De verse en gezonde voeding ging naar 65 sociale- en welzijnsorganisaties. Die kunnen daar 3.500 kwetsbare mensen mee helpen. Het ophalen,sorteren, controleren en het opslaan gebeurt door mensen die moeilijk een job vinden. Later kunnen ze dikwijls doorstromen naar de reguliere arbeidsmarkt.

Spierziekten Vlaanderen vzw is een organisatie die ons nauw aan het hart ligt en reeds voor het vijfde jaar op rij financieel ondersteund wordt. Het vroegere Nema richt zich op mensen met neuromusculaire aandoeningen in allerlei vormen, veelal rolstoelpatiënten, en heeft als doel het welzijn van deze mensen en van hun familie en naasten, te vrijwaren en te verhogen.

Zij verdedigt hun belangen, informeert hen, brengt hen samen op familiedagen, op themadagen en op uitstappen, want iedereen, in al zijn verscheidenheid, moet deel kunnen uitmaken van onze maatschappij. Als Rotary Club Mechelen zijn wij blij en fier hieraan te kunnen meewerken.

Een tweede speerpunt is de Verborgen Armoede, dikwijls onzichtbaar voor de buitenstaander, maar ook in onze stad aanwezig! Via OCMW, Dienst Asiel en Migratie, scholen en andere verenigingen zijn we steeds op zoek naar mensen die om eender welke reden tijdelijk niet over de financiële middelen beschikken om sommige voor ons evidente zaken aan te schaffen. Met soms kleine aankopen helpen we hen deze periode te overbruggen.

Ook de Mechelse vzw Sjarabang ondersteunen we al meerdere jaren, een inclusief creatief atelier waar kunst- en cultuurparticipatie  van mensen met een verstandelijke of meervoudige beperking bevorderd wordt, zowel op een actieve als een passieve manier. Kunst als een perfect middel tot ontmoeting: van mensen met en zonder beperking, van mensen van alle leeftijden, met verschillende huidskleuren en diverse sociale achtergronden.  Sjarabang wil zo zijn steentje bijdragen tot een verdraagzame en open samenleving waar iedereen zich thuis voelt.  

Dienstverlening is echter geen limitatief gegeven. Telkens onze commissie Dienst aan de Gemeenschap een aanvraag krijgt, wordt dit bekeken en, indien mogelijk, een gevolg aan gegeven.

Dit alles kan uiteraard niet zonder centjes, en daarvoor kunnen we rekenen op onze sponsors. Iedere bijdrage wordt integraal besteed aan onze goede doelen, en zorgt voor een aantal mensen voor een beetje licht in de duisternis.

In naam van al deze mensen willen wij onze sponsors dan ook hartelijk danken. Wanneer ik zie hoe al onze leden zich inspannen voor onze sociale doelen, dan kan ik gerust zijn dat onze Rotary Club Mechelen een mooie toekomst tegemoet gaat !

Hendrik Van Dessel

Voorzitter 2023 - 2024