Wat is Rotary ?

donderdag 1 juli 2021

Onze Rotary Club Mechelen is één van de 34.000 clubs in 200 landen, die zich inzet op lokaal, nationaal en internationaal vlak om projecten uit te werken die steeds ten goede komen aan de minderbedeelden in onze maatschappij.

De laatste jaren ondersteunden we verschillende organisaties , zoals het Kinderkankerfonds, Sint Vincentius Mechelen, het diabetesproject in Imelda Bonheiden, Bulo De Sprankel, Muco vzw …. teveel om ze allemaal op te noemen.

Voor dit werkjaar blijven we de ingeslagen weg verder volgen en zijn onze prioriteiten wederom de verborgen armoede in het Mechelse, Sjarabang vzw en Spierziekten Vlaanderen vzw.

Spierziekten Vlaanderen vzw is een organisatie die ons nauw aan het hart ligt en reeds voor het vierde jaar op rij financieel ondersteund wordt. Het vroegere Nema richt zich op mensen met neuromusculaire aandoeningen in allerlei vormen, veelal rolstoelpatiënten, en heeft als doel het welzijn van deze mensen en van hun familie en naasten, te vrijwaren en te verhogen.

Zij verdedigt hun belangen, informeert hen, brengt hen samen op familiedagen, op themadagen en op uitstappen, want iedereen, in al zijn verscheidenheid, moet deel kunnen uitmaken van onze maatschappij. Als Rotary Club Mechelen zijn wij blij en fier hieraan te kunnen meewerken.

Een tweede speerpunt is de Verborgen Armoede, dikwijls onzichtbaar voor de buitenstaander, maar ook in onze stad aanwezig! Via OCMW, Dienst Asiel en Migratie, scholen en andere verenigingen zijn we steeds op zoek naar mensen die om eender welke reden tijdelijk niet over de financiële middelen beschikken om sommige voor ons evidente zaken aan te schaffen. Met soms kleine aankopen helpen we hen deze periode te overbruggen.

Ons meest recente goede doel is de Mechelse vzw Sjarabang, een inclusief creatief atelier waar kunst- en cultuurparticipatie  van mensen met een verstandelijke of meervoudige beperking bevorderd wordt, zowel op een actieve als een passieve manier. Kunst als een perfect middel tot ontmoeting: van mensen met en zonder beperking, van mensen van alle leeftijden, met verschillende huidskleuren en diverse sociale achtergronden.  Sjarabang wil zo zijn steentje bijdragen tot een verdraagzame en open samenleving waar iedereen zich thuis voelt.  

Dienstverlening is echter geen limitatief gegeven. Telkens onze commissie Dienst aan de Gemeenschap een aanvraag krijgt, wordt dit bekeken en, indien mogelijk, een gevolg aan gegeven.

Dit alles kan uiteraard niet zonder centjes, en daarvoor kunnen we rekenen op onze sponsors, die terug te vinden zijn in onze sponsorbrochure. Iedere bijdrage wordt integraal besteed aan onze goede doelen, en zorgt voor een aantal mensen voor een beetje licht in de duisternis.

In naam van al deze mensen willen wij onze sponsors dan ook hartelijk danken. Wanneer ik zie hoe al onze leden zich inspannen voor onze sociale doelen, dan kan ik gerust zijn dat onze Rotary Club Mechelen een mooie toekomst tegemoet gaat !

Werner Borré
Voorzitter 2021 - 2022