Welkom bij Rotary Mechelen

Beste bezoeker,

Wij vinden het erg fijn dat u even de tijd neemt om onze website in te kijken, en zo meer te weten te komen over onze serviceclub, onze activiteiten, onze goede doelen en de daaraan gekoppelde fundraising events. 

Eén van de essentiële doelstellingen van Rotary Mechelen bestaat er immers in morele en materiële steun te verlenen aan waardevolle projecten in onze onmiddellijke omgeving, zodanig dat de wereld van zwakkeren en minder gelukkigen een beetje zonniger wordt.

Onze gedrevenheid deze doelstelling te verwezenlijken wordt bewerkstelligd door de inzet van al onze leden en onze diverse sponsors die wij van harte danken ! 

Herman Van Pelt

Voorzitter 2022 - 2023

Up2Datebook

Inschrijven Up2datebook kan via deze link:

Inschrijving Up2datebook